Az Innovációs és Tehetséggondozó Munka Infrastruktúrájának és Eszközrendszerének Fejlesztése a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban


Kedvezményezett neve    „Táncsics Gimnáziumért“ Alapítvány

Projekt címe    Az Innovációs és Tehetséggondozó Munka Infrastruktúrájának és Eszközrendszerének Fejlesztése a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban

Szerződés száma    TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00133

Támogatás összege (Ft)    7 000 000

Támogatás mértéke    100 %

Összköltség (Ft)    7 000 000

A projekt megvalósításának kezdete    2019.05.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje    2021.01.15.

Záró elszámolás benyújtásának határideje    2021.03.14.


A projekt tartalma:

A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium a Dél-Dunántúl egyik legerősebb természettudományi képzést nyújtó középiskolája, ahol kiemelten folyik a tehetséggondozás matematika, kémia, biológia és fizika területén. Az Iskola öt éve rendelkezik természettudományos laboratóriummal, valamint innovációs műhellyel, ahol 4 éve folyik kitartó tehetséggondozó munka, melynek eredményeképpen számos városi és hazai, valamint nemzetközi elismerést szereztek a gimnázium tanulói innovációs és informatikai projektjeikkel. 2015-ben megnyerték a KIV-AGY Kaposvári Innovációs Versenyt majd a 25-26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen kiemelt dicséretet értek el. Ebben az évben megnyerték a Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért – Polgármesteri Díj első és második helyezését is. Matematikai tehetséggondozásunk eredményeként kiemelt tehetségeink 2016-ban ketten is bekerültek a Matematikai Diákolimpiai Csapatba, ahol számos nemzetközi díjat, minősítést és aranyérmet is szereztek. Két diák is bekerült a 2018-as Csillagászati és Asztrofizikai Olimpiai Válogatóverseny Döntőjébe. Innovációs és tehetséggondozó munkánkkal 2016-ban Iskolánk elnyerte a BME Pro-Progressio díját. Tehetségeink 2018-ban részt vehettek Brüsszelben egy Európai Úniós innovációs workshopon, ahol kiemelkedően szerepeltek. A 2016/17-es tanévben az ESA és a Raspberry Pi Alapítvány közös nemzetközi versenyén diákjaink űrkutatási programja nyert és lefuthatott a Nemzetközi Űrállomáson. A kutatásról és eredményeiről a diákok beszámolhattak a BME-n rendezett H-SPACE 2018 nemzetközi űrkonferencia plenáris ülésén, angol nyelven.
A TOP-7.1.1-16-H-065-2.2 felhívásra beadtuk támogatási kérelmünket a hozzá kapcsolódó szakmai tervvel együtt. A projekthez rendelkezésre áll a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Laborépületének alagsorában lévő „egykori” klubhelyiség, melyben korábban kizárólag művészeti tehetséggondozás zajlott. A helyiség közel 40 négyzetméteres és tartozik hozzá két mosdó és raktár is. A helyiség alkalmas lesz az innovációs és tehetséggondozó műhely üzemeltetésére. A tehetséggondozó pedagógusok között igényfelmérést végeztünk, mely alapján összeállítottuk az eszközlistánkat. Beadásra kerül a már beadott szakmai terv kiegészítése.
A projekt által érintett célcsoport(ok): A projekt közvetlen célcsoportja a TOP-7.1.1-16-H-065-2.2 projektben kiválasztott 6 diák, illetve az őket mentoráló pedagógusok.
Megvalósítandó tevékenységek:
• Projekt előkészítés, igényfelmérés szakértői szolgáltatás igénybevételével.
• Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele
• A projekt során a klubhelyiség lambéria burkolatának csiszolása, újra lakkozása, az ajtók festése. A kizárólag ide tartozó, ebből a helyiségből nyíló mosdók festése, vízcsapcseréje, javítása történik, melyet saját teljesítésben kívánunk megoldani a projektből beszerzett anyagok és eszközök segítségével. Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása (amennyiben releváns)
• Tárgyi eszközök beszerzése az előzetes igényfelméréshez és a szakmai tervben, illetve annak kiegészítésében felsorolt tevékenységekhez.
• Immateriális javak, szoftverek beszerzése, telepítése
• Kötelező nyilvánosság megvalósítása

Az ESZA alapból megvalósuló társprojekthez szükséges infrastrukturális feltételek átfogó bemutatása:
A matematikai, csillagászati és az innovációs tehetséggondozás speciális eszközöket igényel területtől függően. Az általunk végzett munka során különösen nagy kapacitású számítógépekre, hálózatokra, nagy tárhellyel rendelkező szerverekre és félprofesszionális csillagászati eszközökre van szükség. Emellett szükség van egy olyan inspirációs helyiségre, ahova bármelyik mentoráltunk bármikor elvonulhat akár egyedül, akár mentorával.
Az inspiratív környezet kialakítása:
A helyiség modern 21. századi környezetet biztosít a diákoknak mentorukkal való közös munkájukhoz. Illetve kutatásaik lefolytatásához. Az inspirációs szoba terve a modern vállalatok munkakörnyezeteinek mintájára készült.
Eszközbeszerzés:
A csillagászati eszközökre a kisbolygó és üstököskutatásokhoz van szükség. A hálózati és adattároló eszközök egy része az inspirációs szoba éles, illetve az innovációs kutatások során használt tesztelési és tanulási célú hálózatok felépítésére a másik pedig az innovációs projektek megvalósításához szükséges. A két MacBook az innovációs verseny során elkészíteni kívánt macOS és iOS alkalmazások fejlesztéséhez elengedhetetlen. A Windows laptop az inspirációs szobában elhelyezendő kijelzőkre varázsol majd tartalmat.
A saját teljesítésben végzett beruházás:
A helyiség festését, berendezését, felszerelését és a hálózatok kiépítését saját teljesítésben kívánjuk elvégezni a beszerzett építőanyagok, bútorok és eszközök segítségével, többek között költséghatékonysági és megbízhatósági okokból.
Az indikátorok és számszerűsített műszaki-szakmai mutatók teljesülése:
A Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületekre vonatkozó indikátort 40m2-es klubhelység, inspirációs szobává alakításával teljesítjük.
A fenntartási időszak szakmai és pénzügyi kötelezettségei:
Az alapítvány vállalja a fenntartási időszakban a kialakított helyiség működtetését, az eszközök fenntartását és a szakmai program folytatását, bővítését, kiterjesztését.
Az eredmények hasznosulása, fenntarthatósága:
A projekt eredményeit jógyakorlatként kivánjuk bemutatni hazai és nemzetközi konferenciákon. A beszerzett csillagászati eszközök amortizációjával az elkövetkezendő legalább 10 évben nem kell számolni. Az informatikai eszközöket is a lehető legjövőbiztosabban terveztük, hogy további mentorálási programokat is végrehajthassunk velük.
HORIZONTÁLIS ÉS FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSOK:
Esélyegyenlőségi vállalásunk, hogy legalább 1 fő hátrányos helyzetű, legalább 1 fő fogyatékkal élő diákot kiválasztunk a mentoráltak közé.
KOCKÁZATELEMZÉS:
Esetleges problémát jelenthet a források likviditása, az árak emelkedése (Pl: devizaárfolyamok emelkedése), diákok kiesése a programból.
A likviditási problémákat a minél gyorsabb kifiz. kérelem beadásával, az áremelkedéseket alternatív beszerzési forrásokkal kívánjuk megoldani. A diákok kiesése esetén, azonnal tudjuk őket pótolni az iskola rengeteg kiemelten tehetséges diákja közül.

A Projekt Hírei